O společnosti

Zkušenosti v oboru jsem získal jako zaměstnanec Strojírenského zkušebního ústavu v Jablonci nad Nisou.

V březnu 1999 jsem jako fyzická osoba začal samostatně působit v oblasti poradenství a technické pomoci při posuzování shody výrobků (vypracování všech podkladů pro vystavení ES Prohlášení o shodě, EU Prohlášení o shodě, Prohlášení o shodě). Postupně byla navázána externí spolupráce s firmami, které se spolupodílejí na odborném posouzení daného zařízení či výrobku (měření EMC, hluku apod.).

V  srpnu 2005 vlivem nárůstu zájmu ze strany výrobců a dovozců vznikla společnost Conformity consulting s.r.o.

V této problematice dochází k neustálým změnám legislativy, technických norem a požadavků, které úspěšně aplikujeme na posuzované výrobky a strojní zařízení, ke všeobecné spokojenosti zadavatele i kontrolních orgánů. Našimi zákazníky jsou velké firmy i drobní dovozci či výrobci, reference najdete zde

ing. Petr Mlejnek, jednatel

Conformity consulting s.r.o.