Služby

ES Prohlášení o shodě, EU Prohlášení o shodě

V návaznosti na zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, na zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, na příslušná nařízení vlády a evropské směrnice poskytujeme následující služby:

 • kompletní provedení celého postupu posuzování shody včetně typové zkoušky
 • vypracování ES/EU Prohlášení o shodě, Prohlášení o shodě, Prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízení
 • vypracování seznamu souvisejících nařízení vlády a evropských směrnic k danému výrobku včetně harmonizovaných českých a evropských technických norem a technických předpisů
 • vypracování technické dokumentace - souboru podkladů pro vystavení ES/EU prohlášení o shodě, Prohlášení o shodě, návodů k použití
 • vypracování analýzy rizik a návrhu opatření k odstranění rizik
 • zhotovení výrobních štítků
 • zhotovení bezpečnostních piktogramů
 • k ES/EU Prohlášení o shodě, Prohlášení o shodě, Prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízení v češtině je možné dodat také anglickou a německou verzi
 • poradenská činnost
 • vše do 7-10 dnů od zadání

 

 • posouzení shody nabízíme pro obráběcí, tvářecí, sklářské, tiskařské, šicí a pletací stroje, vstřikovací lisy, kompresory, vývěvy, regulační a automatizační techniku, laboratorní zařízení, elektrické ruční nářadí, napájecí zdroje, spotřebiče pro domácnost, nádobí, sportovní nářadí, regály a mnoho dalších


Stavební výrobky - prohlášení o shodě nebo prohlášení o vlastnostech

 • na stavební výrobky, které spadají pod nařízení vlády 163/2002 Sb., se vydává Prohlášení o shodě
 • stavební výrobky, které spadaly pod nařízení vlády 190/2002 Sb. a byly uvedeny na trh před 1.7.2013, jsou považovány za vyhovující novému nařízení EP a Rady 305/2011 (CPR). Je třeba na ně vydat Prohlášení o vlastnostech, jako podklad lze použít dokumenty posuzování shody, které byly použity pro vystavení prohlášení o shodě před 1. 7. 2013. Na stavební výrobky uvedené na trh po 1.7.2013 je nutné vydat Prohlášení o vlastnostech podle CPR.
 • nabízíme vypracování Prohlášení o vlastnostech, vč. všech podkladů a  dokumentace

 

 

 

Našimi zákazníky jsou velké firmy i drobní výrobci a dovozci, reference najdete zde

 

 

O společnosti Kontakty Reference