Prohlášení o shodě


ES Prohlášení o shodě

Vážení návštěvníci,

mým úkolem je v krátkosti Vás seznámit s problematikou, kterou se zabývá naše firma a ve které, v případě Vašeho zájmu, můžeme navázat vzájemně prospěšnou spolupráci.

V dnešní době obrovského průmyslového rozvoje, tlaku tržní společnosti na vývoj nových technologií se dostala do popředí otázka, jak sladit a sjednotit legislativu jednotlivých zemí v oblasti bezpečnosti výrobků a zjednodušit tak pohyb zboží, kterému pak již při splnění daných požadavků nejsou kladeny technické překážky při uvádění na trh v té či oné zemi dovozu.

Proto vznikly evropské směrnice, v České republice nařízení vlády, které specifikují požadavky na konstrukci, ovládání, značení a technickou dokumentaci, s důrazem na bezpečnost výrobku nebo zařízení.

Výrobce, dovozce, ten, kdo uvádí zařízení do provozu, má za povinnost tyto požadavky zcela naplnit. V opačném případě se vystavuje postihu ze strany odpovědných orgánů.

Nyní se dostávám k tomu, co je náplní a cílem firmy Conformity consulting s.r.o. Je to dokonalý servis pro bezproblémové uvádění na trh Vašeho výrobku, zařízení nebo jeho uvádění do provozu. To vše rychle, flexibilně a za výhodných finančních podmínek.

Závěrem Vám chci popřát mnoho osobních i profesních úspěchů.

Za Conformity consulting s.r.o.

Ing. Petr Mlejnek (jednatel)